هدر
شنبه, 03 شهریور 1397 ساعت 17:37

اعلام نتایج روز اول مسابقات شنا دختران

نتایج روز اول مسابقات شنا دختران در ماده های مختلف اعلام شد

یه گزارش ستاد برگزاری مسابقات، در ادامه مسابقات قهرمانی دانش آموزی کشور در رشته شنا دختراندوره متوسطه اول نتایج زیر بدست آمد:

ماده 100متر متوسطه اول

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              مریم شیخ علی زاده تهران       اول          18

2              یاسمن صادقی          تهران       دوم          16

3              رزا رهبر البرز        سوم         15

4              صوفیا پاکروان        البرز        چهارم      14

5              سیده آیناز هاشمی دوانی          فارس       پنجم         13

6              شیوا صدر عاملی    اصفهان    ششم         12

7              هلیا جعفری             خ رضوی                هفتم         11

8              آیناز شیخ عربی      گلستان     هشتم        10

9              انوشا رحمتی           چهارمحال                نهم           8

10           شقایق سرهنگی       خ رضوی                دهم          8

11           کمند معصومی        قزوین      یازدهم      6

12           آیناز لقمانی              فارس       دوازدهم   5

13           آیلین هاشمی            آ غربی    سیزدهم    4

14           نسیم رادور              آ غربی    چهاردهم  3

15           غزاله واحدی           ش تهران پانزدهم    2

16           آیدا حنایی                گلستان     شانزدهم   1

ماده 50متر قورباغه

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              ستایش پورتالاری    تهران       اول          18

2              هلیا جعفری             خراسان رضوی      دوم          16

3              راضیه خاکسار حقانی             چهارمحال                سوم         15

4              مارال مزلقانی          تهران       چهارم      14

5              مائده معتمد نیا         فارس       پنجم         13

6              انوشا رحمتی           چهار محال              ششم         12

7              رناک جهانگیری     اصفهان    هفتم         11

8              سنا عبدالله پور         آ غربی    هشتم        10

9              آرا قربان زاده          قزوین      نهم           8

10           یگانه دریایی            خوزستان دهم          7

11           ستایش نجفی            قزوین      یازدهم      6

12           هلیا برزکار              گلستان     دوازدهم   5

13           آینا لقمانی                فارس       سیزدهم    4

14           سپیده امانی              البرز        چهاردهم  3

15           آیدا دباغی ورنوسفادرانی        اصفهان   پانزدهم    2

16           عسل اکبری             البرز        شانزدهم   1

100متر کرال پشت

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              یاسمن صادقی          تهران       اول          18

2              دینا امیر اسدی         تهران       دوم          16

3              سیده آیناز هاشمی دوانی          فارس       سوم         15

4              شیوا صدر عاملی    اصفهان    چهارم      14

5              آلما زندی اصفهانی  اصفهان    پنجم         13

6              کمند معصومی        قزوین      ششم         12

7              هستی  کلانتر          البرز        هفتم         11

8              آنیتا محمدی             فارس       هشتم        10

9              عسل مهدی نژاد      ش تهران نهم           8

10           سنا عبدالله پور         آ غربی    دهم          7

11           آیلین هاشمی            آغربی      یازدهم      6

12           ریحانه طایفه           قزوین      دوازدهم   5

13           عسل اکبری             البرز        سیزدهم    4

14           پارمیدا مقامی           ش تهران چهاردهم  3

15           شقایق سرهنگی       خ رضوی                پانزدهم    2

16           بهاره باقری             گلستان     شانزدهم   1

200متر مختلط انفرادی

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              دینا امیر اسدی         تهران      اول          18

2              رزا رهبر البرز        دوم          16

3              ستایش پور تالاری  تهران       سوم         15

4              مهلا نواده خزعل    خراسان رضوی      چهارم      14

5              دیبا آقا محمدی         اصفهان    پنجم         13

6              فاطمه هدایت مهر    قزوین      ششم         12

7              سنا عبدالله پور         آذربایجان غربی      هفتم         11

8              راضیه خاکسار حقانی             چهارمحال وبختیاری               هشتم        10

9              ماهک حمزه پور     خراسان رضوی      نهم           8

10           سپیده امانی              البرز        دهم          8

11           آیدا حنایی                گلستان     یازدهم      6

12           ملیکا عبادت            فارس       دوازدهم   5

13           مائده معتمد نیا         فارس       سیزدهم    4

14           سوین تابع خیام        آذربایجان غربی      چهاردهم  3

15           فاطمه عباسی           شهرستانهای تهران  پانزدهم    2

16           رها وثاقی باهر        آذربایجان شرقی      شانزدهم   1

خواندن 128 دفعه