هدر
شنبه, 03 شهریور 1397 ساعت 17:40

اعلام نتایج روز اول مسابقات ژیمناستیک دختران

نتایج روز اول مسابقات ژیمناستیک دختران در ماده های مختلف اعلام شد

یه گزارش ستاد برگزاری مسابقات، در ادامه مسابقات قهرمانی دانش آموزی کشور در رشته ژیمناستیک دختران دوره متوسطه اول نتایج زیر بدست آمد:

امتیاز انفرادی ماده زمینی پایه هفتم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              ریحانه  کهنسال       تهران       اول          30/9

2              ربابه دماوندی         خ رضوی                دوم          85/8

3              نساء کوکانی            تهران       سوم         80/8

4              سارا مرتضوی        البرز        چهارم      70/8

5              زهرا یار محمدی     مازندران  پنجم         60/8

6              فرحناز محمدی        مازندران  ششم         50/8

7              محدثه انواری          آ شرقی    هفتم         45/8

8              لیا آرمند   گلستان     هشتم        2/8

9              هانیه پاک نژاد         کردستان  نهم           00/8

10           هانیه زرگرانی        ش تهران دهم          95/7

11           حنانه یاقوتی            خ رضوی               یازدهم      90/7

12           زهرا پور محمد       آ شرقی    دوازدهم   80/7

13           زهرا مرادی            ش تهران سیزدهم    30/7

14           نیوشا اردلانی          البرز        چهاردهم  20/6

15           عسل فرهادی           کرمانشاه  پانزدهم    05/6

16           فاطمه اسدی             کرمانشاه  شانزدهم   15/5

امتیاز انفرادی ماده موازنه پایه هفتم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              نیوشا اردلانی          البرز        اول          65/8

2              ریحانه کهنسال        تهران       دوم          45/8

3              سارا مرتضوی        البرز        سوم         25/8

4              ربابه دماوندی         خ رضوی                چهارم مشترک         15/8

5              فرحناز محمدی        مازندران  چهارم مشترک         15/8

6              نساءکوکانی             تهران       ششم         05/8

7              زهرا یار محمدی     مازندران  هفتم         60/7

8              حنانه یاقوتی            خ رضوی                هشتم        55/7

9              هانیه پاکنژاد            کردستان  نهم           20/7

10           محدثه انوری           آ شرقی    دهم          15/7

11           لیا آرمند   گلستان     یازدهم      95/6

12           زهرا پور محمد       آ شرقی    دوازدهم   00/6

13           هانیه زرگرانی        ش تهران سیزدهم    95/5

14           زهرا مرادی            ش تهران چهاردهم  50/5

15           فاطمه اسدی             کرمانشاه پانزدهم    65/4

16           عسل فرهادی           کرمانشاه  شانزدهم   30/4

ماده زمینی پایه هشتم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              حنانه کهنسال           تهران       اول          4/9

2              آناهیتا پارسایی         البرز        اول          4/9

3              آیسان ناصری          تهران       سوم         15/9

4              دنیا قانع   فارس       چهارم      05/9

5              مهشید یاوری           البرز        پنجم         95/8

6              فاطمه جراحیان        شهرستانهای تهران  ششم         9/8

7              درسا نامجو              کرمان      هفتم         5/8

8              هلیا ملکی                کرمان      هشتم        4/8

9              شیوا ظریف             خراسان رضوی      نهم           3/8

10           فاطمه عبدالهی         گلستان     دهم          9/7

11           عسل رحیمی           کردستان  یازدهم      8/7

12           هستی هادیان           آذربایجان شرقی      دوازدهم   4/7

13           سارا پور غلام         شهرستانهای تهران  دوازدهم   4/7

14           یگانه آزیایی            خراسان رضوی      چهاردهم  2/7

15           کانی امانی               کردستان  پانزدهم    8/5

16           فاطمه احمدی           کرمانشاه  شانزدهم   6/3

ماده موازنه پایه هشتم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              آناهیتا پارسایی         البرز        اول          9/8

2              آیدا کریمی               خوزستان دوم          75/8

3              مهشید یاوری           البرز        سوم         7/8

4              هلیا ملکی                کرمان      سوم         7/8

5              حنانه کهنسال           تهران       پنجم         45/8

6              دنیا قانع   فارس       ششم         9/7

7              فاطمه جراحیان        شهرستانهای تهران  ششم         9/7

8              شیوا ظریف             خراسان رضوی      هشتم        85/7

9              آیسان ناصری          تهران       نهم           55/7

10           هستی هادیان           آذربایجان شرقی      دهم          2/7

11           سارا پور غلام         شهرستانهای تهران  یازدهم      15/7

12           درسا نامجو              کرمان      دوازدهم   1/7

13           فاطمه عبدالهی         گلستان     سیزدهم    95/6

14           یگانه آریایی            خراسان رضوی      چهاردهم  35/5

15           کانی امانی               کردستان پانزدهم    85/4

16           عسل رحیمی           کردستان  شانزدهم   4/3

خواندن 120 دفعه