هدر
یکشنبه, 04 شهریور 1397 ساعت 09:46

نتایج روز دوم مسابقات ژیمناستیک دختران

نتایج روز دوم مسابقات ژیمناستیک ماده موازه و حرکات زمینی اعلام شد.

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات، در دومین روز از رقابت های ژیمناستیک دختران در شهرکرد در دو ماده موازنه و حرکات زمینی این نتایج بدست آمد:

 

ماده موازنه پایه نهم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      ثنا  حیدری    خ رضوی     اول    4/8

2      نسترن قاسمی البرز   دوم    5/7

3      نگار ناظمی   تهران  سوم    45/7

4      نرگس هواشم  خوزستان      چهارم 1/7

5      کیانا عبدی پور       البرز   پنجم   7

6      ساجده سعید   کرمان ششم   75/6

7      نارین تیشه گران      کردستان       هفتم    75/5

8      ریحانه عالی  تهران  هشتم   7/5

9      فائزه ابوالحسن زاده  آ شرقی        نهم     4/5

10    سارینا محمدی کردستان       دهم    1/5

11    مهسایه حاجی پور    آ شرقی        یازدهم 95/4

12    مونس رمضان پور   ش تهران      یازدهم 95/4

13    نیایش مؤمنی  خ رضوی     سیزدهم        55/4

14    ریحان قبادی  کرمانشاه      چهاردهم       2/4

15    پردیس خاموشی      کرمانشاه      پانزدهم        15/4

16    کیانا کمالی    کرمان شانزدهم       8/3

       

ماده زمینی پایه نهم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      نسترن قاسمی البرز   اول    8/8

2      نگار ناظمی   تهران  دوم    6/8

3      ثنا حیدری     خ رضوی     دوم    6/8

4      کیانا عبدی پور       البرز   چهارم 5/8

5      ریحانه عالی  تهران  پنجم   4/8

6      نرگس هواشم خوزستان      ششم   2/8

7      ساجده سعید   کرمان هفتم    15/8

8      کیانا کمالی    کرمان هشتم   1/8

9      نیایش مؤمنی  خ رضوی     نهم     9/7

10    مهسایه حاجی پور    آ شرقی        دهم    4/7

11    فائزه ابوالحسنی       آشرقی دهم    4/7

12    سارینا محمدی کردستان       دوازدهم       35/7

13    نارین تیشه گران      کردستان       سیزدهم        9/6

14    پردیس خاموشی      کرمانشاه      چهاردهم       5/6

15    ریحان قبادی  کرمانشاه      پانزدهم        25/6

16    مونس رمضانپور     ش تهران      شانزدهم       25/5

خواندن 106 دفعه