هدر
یکشنبه, 04 شهریور 1397 ساعت 10:33

اعلام برترین های روز دوم دو ومیدانی دختران کشور

نتایج روز دوم مسابقات دو ومیدانی در مواد مختلف اعلام شد.

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات، در دومین روز از رقابت های دو ومیدانی دختران در شهرکرد درمواد 100 متر با مانع، 400 متر، پرتاب وزنه ، پرتاب نیزه و پرش سه گام این نتایج بدست آمد:

ماده 100متر با مانع متوسطه دوم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      گلابتون زارعی       کردستان       اول    76

2      مینا رضایی   فارس  دوم    70

3      نیلوفر قاسم علیپور   تهران  سوم    69

4      بهار فریدونی فارس  چهارم 62

5      مهنا هربی     آذربایجان شرقی      پنجم   58

6      سمیرا کرد علی       یزد    ششم   58

ماده 100متر با مانع متوسطه اول

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      فاطمه ادبی    یزد    اول    75

2      فاطمه محیطی زاده   یزد    دوم    75

3      محدثه مرادی  آذربایجان شرقی      سوم    64

4      موژان فروزان        البرز   چهارم 64

5      زهرا حفظی   یزد    پنجم   63

6      مریم شریفی   فارس  ششم   63

ماده پرتاب نیزه متوسطه اول

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      فرزانه امید    ایلام   اول    33

2      الهام قوطوری گلستان دوم    28

3      سوگند ابراهیم آبادی  کرمان سوم    26

4      آرزو عبدالهی چهارمحال وبختیاری چهارم 24

5      زینب گل      گیلان  پنجم   19

6      نادیا اسد بختی کردستان       ششم   16

ماده پرش ارتفاع متوسطه دوم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      محدثه هاشم زاده      اردبیل اول    65

2      زهرا فرخ فال        شهرستانهای تهران   دوم    62

3      صبا عظیمی  چهارمحال وبختیاری سوم    46

4      ملیکا قدیری   البرز   چهارم 46

5      صنم آذری    آذربایجان شرقی      پنجم   46

6      ساجده هاشم پور      شهرستانهای تهران   ششم   41

ماده 400متر متوسطه دوم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      محدثه ابراهیم پور    آذربایجان شرقی      اول    76

2      نگین آذری عدالت    تهران  دوم    65

3      نسترن مهبودی        فارس  سوم    60

4      فاطمه داوودی کرمان چهارم 60

5      فاطمه قاری زاده     خراسان جنوبی       پنجم   59

6      زهره رحمتی  خراسان شمالی        ششم   45

ماده 400متر متوسطه اول

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      آتنا نظیف     فارس  اول    68

2      ساناز شاهپری        خوزستان      دوم    66

3      آذین ترابی     تهران  سوم    63

4      رعنا جوان صالحی   اردبیل چهارم 58

5      لیلا صفری    زنجان پنجم   56

6      ستایش ایزد تبار      البرز   ششم   55

ماده پرتاب وزنه  متوسطه دوم

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      نفیسه بحرپیمانی      گلستان اول    34

2      نگین ریاحی   زنجان دوم    33

3      مبینا معرفت   ش تهران      سوم    32

4      ساناز آذری   آ شرقی        چهارم 31

5      سمانه برزگر  قم      پنجم   25

6      فاطمه عباسی چهار محال و بختیاری       ششم   22

ماده پرش سه گام متوسطه اول

ردیف  نام و نام خانوادگی    استان  مقام    امتیاز

1      زهرا حفظی   یزد    اول    41

2      محدثه مرادی  آ شرقی        دوم    37

3      آیلین اورند    گلستان سوم    36

4      فرگل درخشانی       ش تهران      چهارم 35

5      مهسا بازگیر   لرستان پنجم   32

6      مریم شریفی   فارس  ششم   30

 

خواندن 124 دفعه