هدر
دوشنبه, 05 شهریور 1397 ساعت 04:31

اعلام نتایج نهایی شنا قهرمانی دختران کشور

نتایج نهایی رقابت های قهرمانی  شنای دختران کشور اعلام شد.

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات ،بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر کشور در رشته شنا  دختران در شهرکرد به پایان رسید و نتایج زیر بدست آمد:

ماده 50متر آزاد

ردیف        نام و نام خانوادگی      استان        مقام           امتیاز

1              مریم شیخ علی زاده     تهران        اول           18

2              یاسمن صادقی            تهران        دوم           16

3              یونا نیاکان  گلستان       سوم          15

4              آیناز شیخ عربی          گلستان       چهارم        14

5              هلیا جعفری                خراسان رضوی         پنجم          13

6              صوفیا پاکروان           البرز         ششم          12

7              ملیکا عبادت               فارس        هفتم           11

8              هستی کلانتر              البرز         هشتم         10

9              شقایق سرهنگی          خراسان رضوی         نهم            8

10           انوشا رحمتی              چهارمحال                 دهم           8

11           آینا لقمانی  فارس        یازدهم       6

12           آیدا دباغی ورنوسفادرانی             اصفهان     دوازدهم     5

13           غزاله واحدی             شهرستانهای تهران      سیزدهم      4

14           ریحانه طایفه              قزوین       چهاردهم    3

15           پارمیدا مقامی              آذربایجان غربی          پانزدهم      2

16           ستایش نجفی               اصفهان     شانزدهم     1

ماده 100متر پروانه

ردیف        نام و نام خانوادگی      استان        مقام           امتیاز

1              مریم شیخ علی زاده     تهران        اول           18

2              رزا رهبر   البرز         دوم           16

3              مارال مزلقانی            تهران        سوم          15

4              مهلا نواده خزعل        خ رضوی  چهارم        14

5              صوفیا پاکروان           البرز         پنجم          13

6              دیبا آقامحمدی             اصفهان     ششم          12

7              کمند معصومی            قزوین       هفتم           11

8              فاطمه هدایت مهر       قزوین       هشتم         10

9              شیوا صدر عاملی       اصفهان     نهم            8

10           یونا نیاکان  گلستان       دهم           8

11           سوین تابع خیام           آ غربی      یازدهم       6

12           رها وثاقی باهر          آ شرقی     دوازدهم     5

13           مائده معتمد نیا             فارس        سیزدهم      4

14           فاطمه عباسی             ش تهران   چهاردهم    3

15           غزاله واحدی             ش تهران   پانزدهم      2

16           مهدیه علی وردی زاده آشرقی       شانزدهم

50متر کرال پشت

ردیف        نام و نام خانوادگی      استان        مقام           امتیاز

1              یاسمن صادقی            تهران        اول           18

2              آیناز شیخ عربی          گلستان       دوم           16

3              دینا امیر اسدی            تهران        سوم          15

4              سید آیناز هاشمی دوانی                فارس        چهارم        14

5              آلما زندی اصفهانی      اصفهان     پنجم          13

6              یونا نیاکان  گلستان       ششم          12

7              ریحانه طایفه              قزوین       هفتم           11

8              عسل اکبری               البرز         هشتم         10

9              آرا قربان زاده            قزوین       نهم            8

10           آنیتا محمدی                فارس        دهم           8

11           شقایق سرهنگی          خ رضوی  یازدهم       6

12           پارمیدا مقامی              ش تهران   دوازدهم     5

13           آیلین هاشمی               آ غربی      سیزدهم      4

14           عسل مهدی نژاد          ش تهران   چهاردهم    3

15           هستی کلانتر              البرز         پانزدهم      2

16           مبینا رحیمی               خ رضوی  شانزدهم     1

ماده 200متر آزاد

ردیف        نام و نام خانوادگی      استان        مقام           امتیاز

1              دینا امیر اسدی            تهران        اول           18

2              رزا رهبر   البرز         دوم           16

3              صوفیا پاکروان           البرز         سوم          15

4              سیده آیناز هاشمی دولتی              فارس        چهارم        14

5              شیوا صدر عاملی       اصفهان     پنجم          13

6              راضیه خاکسار حقانی  چهار محال                ششم          12

7              دیبا آقا محمدی            اصفهان     هفتم           11

8              ماهک حمزه پور        خ رضوی  هشتم         10

9              فاطمه هدایت مهر       قزوین       نهم            8

10           کمند معصومی            قزوین       دهم           8

11           ملیکا عبادت               فارس        یازدهم       6

12           هلیا جعفری                خ رضوی  دوازدهم     5

13           آیلین هاشمی               آ غربی      سیزدهم      4

14           سوین تابع خیام           آ غربی      چهاردهم    3

15           مهتا یاسمی نیا            آ شرقی     پانزدهم      2

16           فاطمه عباسی             ش تهران   شانزدهم    

4

*50 متر مختلط امداد

تهران مقام اول

                1              1-دینا امیر اسدی

2-ستایش پور تالاری

3-مریم شیخ زاده

4-یاسمن صادقی

فارس مقام دوم

2              1-سیده آیناز هاشمی دوانی

2-مائده معتمد نیا

3-آنیتا محمدی

4-ملیکا عبادت

البرز مقام سوم

3              1-عسل اکبری

2-سپیده امانی

3-رزا رهبر

4-صوفیا پاکروان


               

خواندن 177 دفعه