هدر
سه شنبه, 06 شهریور 1397 ساعت 06:47

کردستان قهرمان متوسطه اول و دوم دو و میدانی دختران

 

تیم استان کردستان قهرمان متوسطه اول و دوم دو و میدانی دختران در 1500 متر شد.

به گزارش ستادبرگزاری ممسابقات، در پایان رقابت های  قهرمانی دانش آموزی دو میدان دختران در شهرکرد این نتایج بدست آمد:

ماده 1500متر متوسطه دوم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              هستی ثمری            کردستان  اول          55

2              فاطمه چناری           همدان      دوم          54

3              مهلا رضایی            یزد           سوم         49

4              کیمیا افیونی             چهار محال وبختیاری             چهارم      47

5              زهرا شاطر آبادی    کرمانشاه  پنجم         38

6              زینب یوسفی           مرکزی    ششم         27

ماده پرتاب نیزه متوسطه دوم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              نسترن امیری مهر   اردبیل      اول          47

2              صبا عظیمی            چهار محال وبختیاری             دوم          43

3              شریفه صنوبری      گلستان     سوم         37

4              نگار رضایی           همدان      چهارم      32

5              ساینا سیاه پشت        البرز        پنجم         27

6              شیوا نصیری مقدم   اردبیل      ششم         20

               

                ماده پرتاب وزنه متوسطه دوم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              نفیسه بحر پیمایی    گلستان     اول          34

2              نگین ریاحی            زنجان      دوم          33

3              مبینا معرفت            شهرستانهای تهران  سوم         32

4              ساناز آذری              آذربایجان شرقی      چهارم      31

5              سمانه برزگر           قم             پنجم         25

6              فاطمه عباسی           چهار محال وبختیاری             ششم         22

ماده پرش طول متوسطه اول

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام          امتیاز

1              ساناز امیری پور     یزد           اول          54

2              سارینا ساعدی          تهران       دوم          53

3              هدیه همتی               فارس       سوم         51

4              دلنیا بیگم جانی        کردستان  چهارم      50

5              فاطمه ادبی              یزد           پنجم         49

6              مریم وسیله بر         البرز        ششم         48

ماده 1500 متوسطه اول

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام

1              روژین قادری          کردستان  اول

2              آیدا عزیزی              همدان      دوم

3              ستایش شهامت منش                ش تهران سوم

4              ریحانه خاکساری     سمنان      چهارم

5              آیناز نصیری           مازندران  پنجم

6              مهدیه مقدم               زنجان      ششم

ماده رله سوئیسی متوسطه اول

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام

1              زهرا حسنی

مینا شافعی

سوگل نویدی

حدیث رئوف          

خراسان رضوی      اول

2              محدثه مرادی

ثمین جعفرزاده

آیسان خوشرفتار

ملیکا تبریزی

               

آ شرقی    دوم

3              آتنا نظیف

هدیه همتی

مریم خاوری

مریم شریفی

               

فارس       سوم

               

                ماده رله سوئیسی متوسطه دوم

ردیف       نام و نام خانوادگی   استان       مقام

1              لیلا جوانمرد

آتنا عبداله پور

تکتم دستاربندان

نسرین اصغری      

خراسان رضوی     

اول

2              عاطفه صدر

محدثه ابراهیم پور

صنم آذری

زهرا اصغری         

آذربایجان شرقی     

دوم

3              مهدیه حسنلو

شقایق خطیبی

رقیه پرویزی

نسرین بهرامی

               

زنجان     

سوم

تیمی متوسطه اول

ردیف       استان       مقام

1              خراسان رضوی      اول

2              فارس       دوم

3              آذربایجان شرقی      سوم

تیمی متوسطه دوم

ردیف       استان       مقام

1              خراسان رضوی      اول

2              تهران       دوم

3              زنجان      سوم

 

خواندن 128 دفعه