هدر
جمعه, 26 بهمن 1397 ساعت 15:52

نتایج مسابقات نیمروز نخست سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه اول

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات :نتایج مسابقات نیمروز نخست سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه اول به شرح زیر است:

?تیم بسکتبال مازندران با نتیجه 6_17 بر تیم استان مرکزی غلبه کرد

?تیم بسکتبال شهرستان های تهران با نتیجه 9_14 بر تیم استان زنجان غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان خراسان رضوی با نتیجه 12_21 بر تیم استان بوشهر غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان همدان با نتیجه 6_10 بر تیم استان خراسان شمالی غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان البرز با نتیجه 8_11 بر تیم استان چهارمحال و بختیاری غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان اصفهان با نتیجه 0_15 بر تیم استان کهگیلویه و بویراحمد غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه‌ 10_12 بر تیم استان یزد غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان هرمزگان با نتیجه 6_13 بر تیم استان سمنان غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان قزوین با نتیجه 1_11 بر تیم استان لرستان غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان گلستان با نتیجه 5_11 بر تیم استان خراسان جنوبی غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان خوزستان با نتیجه 5_12 بر تیم استان قم غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان مازندران با نتیجه 7_10 بر تیم استان زنجان غلبه کرد

?تیم بسکتبال شهرستان های تهران با نتیجه 11_8 بر تیم استان مرکزی غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 5_9 بر تیم استان بوشهر غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان البرز با نتیجه 5_17 بر تیم استان کهگیلویه و بویراحمد غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان اصفهان با نتیجه 13_5 بر تیم استان چهارمحال و بختیاری غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان فارس با نتیجه 3_16 بر تیم استان خراسان شمالی غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 3_5 بر تیم استان سمنان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان هرمزگان با نتیجه 13_8 بر تیم استان یزد غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان تهران با نتیجه 0_11 بر تیم استان لرستان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان کرمان با نتیجه 2_13 بر تیم استان قم غلبه کرد:

?تیم بسکتبال شهرستان های تهران با نتیجه 16_18 بر تیم استان کهگیلویه و بویراحمد غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان همدان با نتیجه 7_9 بر تیم استان سمنان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان هرمزگان با نتیجه 7_14 بر تیم استان البرز غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 5_12 بر تیم استان قم غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 11_12 بر تیم استان گیلان غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان فارس با نتیجه 1_20 بر تیم استان چهارمحال و بختیاری غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان کرمان با نتیجه 9_17 بر تیم استان مازندران غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان تهران با نتیجه 2_15 بر تیم استان لرستان غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان زنجان با نتیجه 1_21 بر تیم استان کهگیلویه و بویراحمد غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان قزوین با نتیجه 12_19 بر تیم استان مرکزی غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان آذربایجان شرقی با نتیجه 2_11 بر تیم استان سمنان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان خوزستان با نتیجه 12_14 بر تیم استان البرز غلبه کرد.

?تیم بسکتبال کردستان با نتیجه 3_14 بر تیم استان گیلان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 17_6 بر تیم استان قم غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان خراسان شمالی با نتیجه 2_8 بر تیم استان چهارمحال و بختیاری غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان اصفهان با نتیجه 5_18 بر تیم استان مازندران غلبه کرد

?تیم بسکتبال استان خراسان رضوی با نتیجه 3_18 بر تیم استان لرستان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان گلستان با نتیجه 8_11 بر تیم استان مرکزی غلبه کرد.

?تیم بسکتبال شهرستان های تهران با نتیجه 13_12 بر تیم استان زنجان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان آذربایجان شرقی با نتیجه 13_19 بر تیم استان همدان غلبه کرد.

?تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 12_8 بر تیم استان کردستان غلبه کرد:

?تیم کبدی استان کرمان با نتیجه 45_21 بر تیم استان خراسان شمالی غلبه کرد

?تیم کبدی آذربایجان شرقی با نتیجه 30_14 بر تیم استان. قم غلبه کرد.

?تیم کبدی استان قزوین با نتیجه 54_21 بر تیم استان بوشهر غلبه کرد

?تیم کبدی شهرستان های تهران با نتیجه 40_9 بر تیم استان تهران غلبه کرد.

?تیم کبدی استان خراسان جنوبی با نتیجه 24_23 بر تیم استان اصفهان غلبه کرد.

?تیم کبدی استان کرمانشاه با نتیجه 43_8 بر تیم استان کردستان غلبه کرد.

?تیم کبدی استان اردبیل با نتیجه 21_16 بر تیم استان زنجان غلبه کرد.

?تیم کبدی استان البرز با نتیجه 41_28 بر تیم استان مرکزی غلبه کرد:

? تیم لنگ استان فارس 530 امتیاز

?تیم لنگ استان خراسان رضوی 926 امتیاز

? تیم لنگ استان آذربایجان شرقی 670 امتیاز

?تیم لنگ استان گلستان 859 امتیاز

?تیم لنگ استان خراسان شمالی 1058 امتیاز

خواندن 33 دفعه