هدر
شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 08:27

برندگان نیمروز دوم سی امین دوره مسابقات مینی بسکتبال ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات نتایج نیمروز دوم سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه دوم و رشته بسکتبال به شرح زیر است  :

تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 5_10 بر تیم استان کرمان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان خراسان شمالی و خوزستان دچار باخت فنی شدند و برد به نفع تیم خوزستان اعلام شد

تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 9_12 بر تیم استان اصفهان غلبه کرد

تیم بسکتبال استان فارس با نتیجه 7_13 بر تیم استان همدان غلبه کرد

تیم بسکتبال استان شهرستان های تهران با نتیجه 11_18 بر تيم استان خراسان رضوی غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان آذربایجان شرقی با نتیجه 18_16 بر تیم استان گلستان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان زنجان و هرمزگان نیز دچار باخت فنی شدند و برد به نفع تیم زنجان اعلام شد.

نتایج نیمروز دوم سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه اول و رشته بسکتبال به شرح زیر است :

تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 8_7 بر تیم استان گلستان غلبه کرد.

تیم بسکتبال شهرستان های تهران با 9_8 بر تیم استان البرز غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان مازندران با نتیجه 12_15 بر تیم استان قزوین غلبه کرد

تیم بسکتبال استان خوزستان با نتیجه 11_7 بر تیم استان فارس غلبه کرد.
تیم بسکتبال استان همدان با نتیجه 7_13 بر تیم استان کرمان غلبه

   تیم بسکتبال استان خراسان شمالی و همدان دچار باخت فنی شده و برد به نفع استان همدان اعلام شد.

خواندن 28 دفعه