هدر
شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 09:53

نتایج نیمروز دوم سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه دوم

 به گزارش ستاد برگزاری مسابقات: نتایج نیمروز دوم سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مقطع متوسطه دوم و رشته بسکتبال به شرح زیر است :

تیم بسکتبال استان کرمانشاه با نتیجه 5_10 بر تیم استان کرمان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان خراسان شمالی و خوزستان دچار باخت فنی شدند و برد به نفع تیم خوزستان اعلام شد

تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 9_12 بر تیم استان اصفهان غلبه کرد

تیم بسکتبال استان فارس با نتیجه 7_13 بر تیم استان همدان غلبه کرد

تیم بسکتبال استان شهرستان های تهران با نتیجه 11_18 بر تيم استان خراسان رضوی غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان آذربایجان شرقی با نتیجه 18_16 بر تیم استان گلستان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان زنجان و هرمزگان نیز دچار باخت فنی شدند و برد به نفع تیم زنجان اعلام شد.

تیم بسکتبال استان خراسان شمالی و همدان دچار باخت فنی شده و برد به نفع استان همدان اعلام شد.

تیم بسکتبال استان قزوین با نتیجه 15_18 بر تیم استان تهران غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان فارس با نتیجه 15_13 بر تیم استان خوزستان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان اصفهان با نتیجه 13_11 بر تیم استان کرمان غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان کردستان با نتیجه 14_5 بر تیم استان کرمانشاه غلبه کرد.

تیم بسکتبال استان گلستان به واسطه باخت فنی بر تیم استان هرمزگان غلبه کرد.
تیم بسکتبال استان زنجان با نتیجه 11_8 بر تیم استان آذربایجان شرقی غلبه کرد

خواندن 29 دفعه