هدر
cache/resized/aa56adfc766718efe0db976f11a3dd77.jpg
21 شهریور 1397 0

گزیده افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان كشور در رامسر پخش شده از شبكه ورزش سیما

cache/resized/ad9c923731beb3e9a09c7804bbc12971.jpg
21 شهریور 1397 0

گزارش تنیس روی میز و بدمینتون پسران در رامسر پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/05b498c9df08ffc48dde0a9da35a2de7.jpg
29 مرداد 1397 0

مسابقات قهرماني دانش آموزان كشور در شهركرد پخش شده از اخبار ساعت16 شبكه دوم سيما

cache/resized/d4bd7d19083f638b1405aaf897f77ef2.jpg
29 مرداد 1397 0

مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان دختر در همدان پخش شده از اخبار جوانه‌هاي شبكه دوم سيما

cache/resized/d6295aa0e9ad4fdea9aa6f14a2b81a6b.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار ورزشی ساعت10 شبكه خبر سیما

cache/resized/0782528670ca589ed2c91b3f6caeb712.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار سراسری ساعت21 شبكه اول سیما

cache/resized/fa71542c07dbd18f417a88ed42a63800.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/d8a52e2d6c26e2485fd2154f9e5e6706.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از خبرورزشی ساعت19 شبكه سوم سیما

cache/resized/293b4f20ea17e8eee9e23061d23e49f2.jpg
29 مرداد 1397 0

تكلمه میرزا كوچك خان در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/83c088450ed2aab5ee9d0b35932b8075.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده سخنرانی دكترحمیدی در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/26b416de431c332f39d619777d69c378.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده سخنرانی آقای فرهنگ مدیر اردوگاه شهید چمران در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/e4c268f51f470bb9d097f76a35da6d25.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/6a9588cdf55c5f0211906ad28e7c7291.jpg
29 مرداد 1397 0

اختتامیه مسابقات دوومیدانی و ژیمناستیك قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در شهركرد پخش شده از خبر ورزشی ساعت19 شبكه سوم سیما

cache/resized/b25019a7ca1d5317d847a35ceec32401.jpg
23 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه رقابت‌های ورزشی قهرمانی دانش‌آموزان دختر در رامسر پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/7bc65b66549ddc7ee8ee7f072b567ddb.jpg
23 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان پسر كشور در شهركرد پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/9850e34b2b5040e29f5d4518d2878b15.jpg
23 مرداد 1397 0

اختتامیه رقابت‌های رشته‌های توپی قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/d95d9f8d8b57d7a71f608524682d1e01.jpg
23 مرداد 1397 0

ادامه رقابت‌های رشته‌های توپی قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/c93cb8be1f0d3f4aab08f96a8224b02d.jpg
17 مرداد 1397 0

عكس ورزشی مسابقات فوتسال دانش آموزی در تبریز پخش شده از خبرورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/c83d7e346f1532d1aa585903c81e8436.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/29f617fef19bc6b83cd30cba72835f3b.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/8fa485915796f6f9e026130363ba0db9.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مرحله اول رقابت های ورزشی قهرمانی دانش آموزان دختر در زنجان پخش شده از خبرورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/eccccffafbdcf5399e7401614663d02d.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مرحله اول رقابت های ورزشی دانش آموزان دختر در زنجان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/c9f965f941adbaf913b5a54f1d32c2c5.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش والیبال دانش آموزان كشور در تبریز پخش شده از برنامه مثبت والیبال شبكه ورزش

cache/resized/132cca83f2ba5e6a2b353b30e3bb8800.jpg
16 مرداد 1397 0

حضور دكترحمیدی در استودیوی خبر ورزشی شبكه سوم سیما در خصوص مسابقات و برنامه های تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

cache/resized/941ea2d5022130e40dabb247531f8098.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت‌های دكتر حاجی‌بابایی در افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش‌زنده از شبكه امید

cache/resized/06d76fe885046aaa227044ff3c46917c.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه‌های شبكه دوم سیما

cache/resized/c989bd0485e4ba937c4131cbc3e9f258.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت‌های خانم دكتر مینایی‌پور در افتتاحیه رقابت‌های توپی دانش‌آموزان دختر كشور همدان پخش‌زنده از شبكه امید

cache/resized/f9c56df4d5df77b2da379dcea446ca6c.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت های خانم دكتر محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در افتتاحیه مسابقات توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش زنده از شبكه امید

cache/resized/d00076b84d3baf112eab5a15f461c21c.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/8c38b8fdc3848ca3a2fe8a42a07db597.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت های بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی و روشن شدن مشعل مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختران در همدان پخش زنده از شبكه امید

cache/resized/c50a0941f1ab68c15e319d4048ce9884.jpg
14 مرداد 1397 0

پخش زنده افتتاحیه مسابقات توپی قهرماني دانش‌آموزان دختر در همدان از شبكه امید سیما

cache/resized/5da0148c12b42cc22c2d45b6d02330a6.jpg
14 مرداد 1397 0

پخش افتتاحیه مسابقات توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان از شبكه ورزش سیما

cache/resized/79bfb35e364fb79f67deab1dfa4a4253.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش ورود ورزشكاران دختر به مسابقات ورزشی دانش آموزان كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/2fcf983f855827804c89ae2026206025.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات دختران در زنجان پخش شده از اخبار ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/987e0220b785b3f164698036dfb45e2b.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات دختران در زنجان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/0c619f87566b250b6b44f4d815477296.jpg
07 مرداد 1397 0

حضور رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در استودیو خبر ورزشی شبكه سوم سیما در خصوص آغاز رقابت‌هاي ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور

cache/resized/3bc1c22badeb9e0169146ba1bfa756b9.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش شبكه دوم سیما از نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور تابستان97 پخش شده از اخبار جوانه‌هاي شبكه دوم سيما

cache/resized/a4da65bf21736d933e9831a9f54f1a01.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور پخش شده از خبر ورزشی ساعت18 شبكه سوم سیما

cache/resized/02d1004a068f4f5783ff50bf1b27c3c0.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور پخش شده از شبكه ورزش سیما

cache/resized/beed1ac94df102c241dfc20057383ab6.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات تابستانی پخش شده از دوربین هفت شبكه آموزش سیما

cache/resized/961005e33db7c1a7c21983976644cef8.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار ورزشی ساعت18 شبكه سوم سیما

cache/resized/30c4de9c35de5da11b6294f0d909fc98.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار سراسری ساعت14 شبكه اول سیما

cache/resized/c1e2ff610a46357262ec9b4e9b8e1170.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/a5481eff36725900323852e638f1df0b.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی آزاد دانش‌آموزی پخش شده از خبر ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/a35f04b7543e93924ebaf00651a8b070.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی آزاد دانش آموزی پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/d4518a3c9493a1b463da114129fb8dd5.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان پسر در تبریز پخش شده از اخبار جوانه‌های شبكه دوم سیما

cache/resized/35a02a0e99fe411af275e460a77af4ef.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان كشور در تبریز پخش شده از خبر سراسری ساعت14 شبكه اول سیما

cache/resized/9886a2dccc401e1e81adace258d68f47.jpg
07 مرداد 1397 0

پخش زنده روشن شدن مشعل مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان پسر در تبریز از شبكه ورزش

cache/resized/c3196bd30caec2b1f789934b2871353c.jpg
06 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از خبر ورزشی شبكه خبر سیما

cache/resized/2ef219aff5d10b088955887cf74a122f.jpg
06 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از خبر ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/5d39efd75b4d403ca1bf9dfc4b074f6d.jpg
06 مرداد 1397 0

ارتباط زنده خبر ورزشی شبكه استانی سهند با افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز

cache/resized/ec3e3f1354003dd202e4ae25a75a5b9c.jpg
06 مرداد 1397 0

رژه تیم های شركت كننده در مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش زنده از شبكه ورزش

cache/resized/1379f66c4731b495425ad65e204d5e49.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت سوم پخش زنده افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/d3260d59a9080bc9bc4c381b09345e66.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت دوم پخش زنده افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/7a87072db52c2d33f8c8f0edf0cb8270.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت اول افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/1634f5ee3f97047626c5b35aeab2f6a2.jpg
06 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از شبكه سهند

cache/resized/7a21d944d47a59bcb21e2409b8c0b46b.jpg
06 مرداد 1397 0

سخنان استاندار آذربايجان شرقي در افتتاحيه مسابقات دانش آموزان پسر در تبريز