Warning: file_put_contents(): Only 0 of 5380 bytes written, possibly out of free disk space in /home2/sharifpr/irisf97.ir/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
گالری فیلم
هدر
cache/resized/2d47ac6dc36c89ae42997f8806199a63.jpg
21 شهریور 1397 0

گزیده افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان كشور در رامسر پخش شده از شبكه ورزش سیما

cache/resized/ed2652b8ef68bdb3201540b1b1389383.jpg
21 شهریور 1397 0

گزارش تنیس روی میز و بدمینتون پسران در رامسر پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/a3d5701aa39db5a0561fa9dcc2843f50.jpg
29 مرداد 1397 0

مسابقات قهرماني دانش آموزان كشور در شهركرد پخش شده از اخبار ساعت16 شبكه دوم سيما

cache/resized/b42aa216c47df3a23c54ed296c87ebdc.jpg
29 مرداد 1397 0

مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان دختر در همدان پخش شده از اخبار جوانه‌هاي شبكه دوم سيما

cache/resized/5c03fbb3e108ad70aa5d5b55fcf93cb2.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار ورزشی ساعت10 شبكه خبر سیما

cache/resized/3112d2ca4d1a590481981b67785fbadb.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار سراسری ساعت21 شبكه اول سیما

cache/resized/253055fce64756d22cb79aa7206dc12b.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/8ed8ca927abfeeb1ec8e1570ad2cd60c.jpg
29 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در رامسر پخش شده از خبرورزشی ساعت19 شبكه سوم سیما

cache/resized/537bfda6b6b3b438b6882ed390396913.jpg
29 مرداد 1397 0

تكلمه میرزا كوچك خان در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/dc01ad77c546a28f4659411da3f57e0c.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده سخنرانی دكترحمیدی در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/867deee3a199e2d6d0e55c7bcba8f868.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده سخنرانی آقای فرهنگ مدیر اردوگاه شهید چمران در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/e23d95b3fc060037c0200b5a211acd93.jpg
29 مرداد 1397 0

پخش زنده مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در رامسر از شبكه امید سیما

cache/resized/14944f0d79b7b98f2e7323ea743700e0.jpg
29 مرداد 1397 0

اختتامیه مسابقات دوومیدانی و ژیمناستیك قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در شهركرد پخش شده از خبر ورزشی ساعت19 شبكه سوم سیما

cache/resized/16449097326e5ed213466185bd425626.jpg
23 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه رقابت‌های ورزشی قهرمانی دانش‌آموزان دختر در رامسر پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/80725ea6e77a7cdbaebb4848d2902e3c.jpg
23 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان پسر كشور در شهركرد پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/1a35ef332067bf5fcdb80ed7de59ce7e.jpg
23 مرداد 1397 0

اختتامیه رقابت‌های رشته‌های توپی قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/70619e95ba1d61d8b8e9d863d977f72e.jpg
23 مرداد 1397 0

ادامه رقابت‌های رشته‌های توپی قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/f78374f62f96ff1cc08d61a37b426e6f.jpg
17 مرداد 1397 0

عكس ورزشی مسابقات فوتسال دانش آموزی در تبریز پخش شده از خبرورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/230224ee98ecbb5eebc8dd89f20c4749.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/6f147b00680c51699c8c466b69c9eaf6.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/f3f1847133a108344307a7431b1a626c.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مرحله اول رقابت های ورزشی قهرمانی دانش آموزان دختر در زنجان پخش شده از خبرورزشی شبكه سوم سیما

cache/resized/820363fd581e526683c9d95e41259ad5.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش اختتامیه مرحله اول رقابت های ورزشی دانش آموزان دختر در زنجان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/e61a189b852d1de83c058c06d7df0bf0.jpg
17 مرداد 1397 0

گزارش والیبال دانش آموزان كشور در تبریز پخش شده از برنامه مثبت والیبال شبكه ورزش

cache/resized/9f9b0e922c121627e4785a55118d481e.jpg
16 مرداد 1397 0

حضور دكترحمیدی در استودیوی خبر ورزشی شبكه سوم سیما در خصوص مسابقات و برنامه های تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

cache/resized/4685ed3e2d10f311855fb832abcfd1c0.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت‌های دكتر حاجی‌بابایی در افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش‌زنده از شبكه امید

cache/resized/ce0e41c1b70ca45cdc5311408ab6eff1.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش‌آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه‌های شبكه دوم سیما

cache/resized/5d98f53854ed33a668effb1fc648248c.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت‌های خانم دكتر مینایی‌پور در افتتاحیه رقابت‌های توپی دانش‌آموزان دختر كشور همدان پخش‌زنده از شبكه امید

cache/resized/6b4ea140001d0869039970c8f15a6ed4.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت های خانم دكتر محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در افتتاحیه مسابقات توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش زنده از شبكه امید

cache/resized/9d2be0080b19b8cacb5ab28e462028ca.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از اخبار ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/2e6556240b9a7226e9339a11a5014f2f.jpg
14 مرداد 1397 0

صحبت های بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی و روشن شدن مشعل مسابقات رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختران در همدان پخش زنده از شبكه امید

cache/resized/c4ea7270b81e580a4e04127bf089ba04.jpg
14 مرداد 1397 0

پخش زنده افتتاحیه مسابقات توپی قهرماني دانش‌آموزان دختر در همدان از شبكه امید سیما

cache/resized/506db21ea839f6cb4dbf0d6db8cea41c.jpg
14 مرداد 1397 0

پخش افتتاحیه مسابقات توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان از شبكه ورزش سیما

cache/resized/8325820a722c6db3956ea4f65099a650.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش ورود ورزشكاران دختر به مسابقات ورزشی دانش آموزان كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/f769a5ebb79be91ff1ffc2e620c53e32.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات دختران در زنجان پخش شده از اخبار ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/7a14402ca1c2c67ccca54ea914472860.jpg
14 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات دختران در زنجان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/af7e563bd774adba25b9a590f7ecaf54.jpg
07 مرداد 1397 0

حضور رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در استودیو خبر ورزشی شبكه سوم سیما در خصوص آغاز رقابت‌هاي ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور

cache/resized/5b60f8c0db48591012c61a370f6a709d.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش شبكه دوم سیما از نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور تابستان97 پخش شده از اخبار جوانه‌هاي شبكه دوم سيما

cache/resized/d640b4fa516044e29d5c499dc7bdeb4d.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور پخش شده از خبر ورزشی ساعت18 شبكه سوم سیما

cache/resized/1747d73ecb193ce416c2783bd715982a.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان كشور پخش شده از شبكه ورزش سیما

cache/resized/c098e22c426bab43993e9e6a6b49f4d2.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش نشست خبری مسابقات تابستانی پخش شده از دوربین هفت شبكه آموزش سیما

cache/resized/ecd50ef38d73ae8400ab99ca1df3520e.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار ورزشی ساعت18 شبكه سوم سیما

cache/resized/ef19eaf5c727ec033620f415f12d29dd.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار سراسری ساعت14 شبكه اول سیما

cache/resized/060d75bb772b9a6e8f722cf2ab69e840.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی فرنگی دانش آموزی پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/ab41419c4647b9a0cac1a2923950f170.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی آزاد دانش‌آموزی پخش شده از خبر ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/66b12be6e562863683d95c78d6efe007.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش كشتی آزاد دانش آموزی پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما

cache/resized/f60ad56cd57875e1b4c8290f1acffc92.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات ورزشي قهرماني دانش‌آموزان پسر در تبریز پخش شده از اخبار جوانه‌های شبكه دوم سیما

cache/resized/eb52e6f909eabd9adf7700496f0861a1.jpg
07 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان كشور در تبریز پخش شده از خبر سراسری ساعت14 شبكه اول سیما

cache/resized/3f734a2b1319ea2d44c5ae970e924dea.jpg
07 مرداد 1397 0

پخش زنده روشن شدن مشعل مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان پسر در تبریز از شبكه ورزش

cache/resized/ec2d94aea1f27b0a155794e25a1a420a.jpg
06 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از خبر ورزشی شبكه خبر سیما

cache/resized/02182e88e5d8effd9541d615b50cd6ab.jpg
06 مرداد 1397 0

گزارش افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از خبر ورزشی ساعت13 شبكه سوم سیما

cache/resized/488c54151be796092e1bc91ebc419bc5.jpg
06 مرداد 1397 0

ارتباط زنده خبر ورزشی شبكه استانی سهند با افتتاحیه مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز

cache/resized/445952544618c8fdb4e1a0866ee21cda.jpg
06 مرداد 1397 0

رژه تیم های شركت كننده در مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش زنده از شبكه ورزش

cache/resized/1bd44365f123bfa1a471052fc9cd050c.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت سوم پخش زنده افتتاحیه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/3ca4a41a51f7bc62de3a731fb9a88405.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت دوم پخش زنده افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/575891c4fc93891e81cde54e8fb4d3b5.jpg
06 مرداد 1397 0

قسمت اول افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر كشور در تبریز پخش شده از شبكه امید

cache/resized/ac2dfa1523f590fe35760e921fdfa070.jpg
06 مرداد 1397 0

افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر در تبریز پخش شده از شبكه سهند

cache/resized/19311b531a11356d24e40c27a897b992.jpg
06 مرداد 1397 0

سخنان استاندار آذربايجان شرقي در افتتاحيه مسابقات دانش آموزان پسر در تبريز